Chính trị tại Nhật Bản

nhat ban
Nhật Bản là một chế độ quân chủ lập hiến, nơi quyền lực của hoàng đế là rất hạn chế. Như một bù nhìn, ông được xác định bởi hiến pháp là ” biểu tượng của nhà nước và của sự hiệp nhất của nhân dân”. Các tour du lịch Nhật bản sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn khác về nền chính trị của đất nước này. Điện được tổ chức chủ yếu là Thủ tướng Chính phủ của Nhật Bản và các thành viên được bầu khác của chế độ ăn uống, trong khi chủ quyền được trao cho nhân dân Nhật Bản 53 Akihito là Hoàng đế hiện tại của Nhật Bản. Cơ quan lập pháp của Nhật Bản là chế độ ăn uống quốc gia , một quốc hội lưỡng viện . Các chế độ ăn uống bao gồm một Hạ viện với 480 chỗ ngồi, phổ thông đầu phiếu mỗi bốn năm hoặc khi hòa tan bầu, và một Hạ Nghị Viên của 242 chỗ ngồi, có dân bầu ra các thành viên có nhiệm kỳ sáu năm. Có phổ thông đầu phiếu cho người lớn trên 20 tuổi. Với một cuộc bỏ phiếu kín cho tất cả các văn phòng dân cử, các chế độ ăn chủ yếu là Đảng Dân chủ tự do xã hội của Nhật Bản và Đảng Dân chủ Tự do bảo thủ (LDP). LDP đã đạt gần thành công bầu cử liên tục kể từ năm 1955, ngoại trừ một thời gian ngắn 11 tháng từ năm 1993 đến năm 1994, và từ 2009 đến 2012. Nó nắm giữ 294 ghế trong hạ viện và 83 ghế trong Thượng viện.
 
nhat ban
 
Thủ tướng Chính phủ của Nhật Bản là người đứng đầu chính phủ và được bổ nhiệm bởi Hoàng đế sau khi được chỉ định bởi chế độ ăn uống từ các thành viên của nó . Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu nội các, và ông bổ nhiệm và miễn nhiệm các Bộ trưởng của Nhà nước. Sau chiến thắng vang dội của đảng LDP trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012, Shinzo Abe thay thế Yoshihiko Noda là Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 12 2012. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ được chính thức bổ nhiệm bởi Hoàng đế, Hiến pháp của Nhật Bản đòi hỏi một cách rõ ràng Hoàng đế bổ nhiệm bất cứ ai được chỉ định bởi chế độ ăn uống. Du lịch tour Nhật Bản 6 ngày sẽ là khoảng thời gian hợp lí để bạn vừa khám phá thắng cảnh vừa hiểu hơn về chính trị của một đất nước phát triển.
Ảnh hưởng lịch sử của pháp luật Trung Quốc, hệ thống pháp luật Nhật Bản phát triển độc lập trong thời kỳ Edo thông qua các văn bản như Kujikata Osadamegaki. Tuy nhiên, kể từ cuối thế kỷ 19, hệ thống tư pháp đã được chủ yếu dựa vào pháp luật dân sự của châu Âu, đặc biệt là Đức. Ví dụ, trong năm 1896, chính phủ Nhật Bản đã thành lập một bộ luật dân sự dựa trên một dự thảo của Đức Bürgerliches Gesetzbuch ; với những thay đổi sau Thế chiến I , mã vẫn còn hiệu lực pháp luật theo luật định bắt nguồn từ cơ quan lập pháp của Nhật Bản. Ngành du lịch Việt Nam có nhiều chính sách kết hợp với Nhật Bản để mang đến cho du khách tham quan những chương trình du lịch thú vị nhất.
 
Nội dung cùng danh mục

Trả lời