Tags: iPhone 6. màn hình

iPhone 6 – chiếc điện thoại kéo người dùng trở lại với APPLE

iPhone 6 đã tiến những bước dài so với  5S và mang lại những thay đổi tích cực cho APPLE trong việc lấy lại thị phần từ các hãng điện thoại Android. Sau hơn hai năm ra mắt đây vẫn là một trong các thiết bị tốt nhất bạn có thể mua. Cửa hàng chúng